about_us_1.jpg

מתורגמן מיומן ומקצועי לשפה הסינית הינו ללא ספק גורם מכריע ומשפיע בעת התנהלות מול עוסקים/ספקים/לקוחות סינים. כמו כן, מומלץ כי שירותי תרגום לסינית ע"י המתורגמן לסינית לא יסתיימו רק בתרגום טכני של טקסטים בלבד. מתורגמן עברית סינית אנגלית מקצועי יכול להעניק לכם, העוסקים הישראליים, גשר אמיתי מעל מחסומי תרבות ושפה בעת עשיית עסקים מול סין.

היות ותקשורת הינה אחד ההיבטים החשובים בעת ניהול מו"מ עסקי, איכותו של התרגום לסינית אותו מבצע המתורגמן לסינית משפיעה באופן ישיר ומשמעותי על הפגישה מול הגופים הסיניים השונים. תרגום מקצועי ע"י מתורגמן מיומן לסינית, המשלב בין ידיעת השפה הסינית (על ניביה השונים) לבין הכרת התרבות והקודים החברתיים הסינים, יסייע ליצירת מערכת יחסים ארוכת טווח בין הצדדים. כמו כן, תרגום זה מאפשר גם תקשורת ברורה ויעילה עם הצד הסיני, ואיכותו במהלך יצירת חוזה לא תסולא בפז.

סודמן הקשר לסין" מספקת לכם שירותי תרגום לסינית ע"י מתורגמנים מקצועיים לסינית. תרגום סימולטני זה, יכול לבוא לידי ביטוי במספר אופנים;

ליווי משלחות לסין (או אירוח אורחים מסין בישראל), מתורגמן לשם ניהול מו"מ באמצעות טלפון ושיחות ועידה, התכתבות בצ'טים אינטרנטיים, ליווי תכתובת מייל ועוד. אנו יכולים גם להציע מתורגמן לסינית צמוד המלווה אתכם לא רק בהתנהלות העסקית מול הגופים בסין אלא מבצע עבורכם שירותים רבים נוספים כגון ניהול מו"מ, התנהלות מול רשויות וגופים פרטיים (לדוגמא, בתי מלון, רשויות הגירה וכו') ועוד בשפה בסינית.

תרגום סינית בעל פה המבוצע ע"י מתורגמן לסינית מיומן וניתן על ידי חברת "סודמן הקשר לסין" במגוון תחומים כגון פגישות עסקיות, פגישות פרטיות, צרכי חינוך ורפואה, טקסטים משפטיים וחוזים,  מתורגמן לראיונות ממשלתיים, הדרכות עובדים, דיונים וישיבות,מתורגמן סינית לסדנאות וקורסים, ביקורי נימוסין,מתורגמן לסינית בחקירות משטרתיות ועוד.