תודה על התרגום המקצועי

התרגום הסימולטני שסיפקת לנו בעת ההדרכה לעובדי המפעל לא יסולא בפז, ביומיים שהיית איתנו העובדים הבינו את נושא תפעול המכונות יותר מאשר בשבועיים השלמים הקודמים להגעתך (עם מתרגמים אחרים). כל נושא התקשורת ומערכת היחסים העסקית אשר ביננו לבין הספקים הסינים השתפרה בזכות הייעוץ המקצועי והתרגום הסימולטני שסיפקת לנו. מעכשיו אנו פונים רק אליכם.

שרון שקד
מאי 2013