hk-pnrm-bkgrnd22-heb.jpg

גורמים רבים במשק הישראלי גילו זה מכבר את הפוטנציאל והעוצמה הכלכלית הטמונים במשק הסיני. סין נחשבת כיום למעצמת המסחר הגדולה בעולם. למעשה, היא הדיחה בשנת 2012 את ארה"ב ממעמד זה, וזאת עם היקף מסחר בשיעור של כ-3.7 טריליון דולרים. היקפי מסחר אלה מבוססים בין השאר על קשרים עסקיים בינלאומיים וניהול פרויקטים חוצי יבשות בין סין למדינות רבות. ואכן, גם ישראל על המפה.

בעת ניהול פרויקטים בסין, חשוב כי ההתנהלות העסקית תהיה מלווה בתרגום מקצועי צמוד. בדומה לכל מערכת יחסים עסקית בינלאומית, כאשר נוצר הקשר בין סין וישראל, חשוב כי התרגום יכלול לא רק פעולות טכניות אלא גם שירותים נלווים. לדוגמא, תרגום מקצועי בעת ניהול פרויקטים מול גופים/ספקים/לקוחות בסין צריך לשים דגש גם על פערי תרבות ויצירת "שפה משותפת".

ניהול פרוייקטים בסין

 

"סודמן הקשר לסין" דוגלת בגישה הוליסטית ופרואקטיבית בשירות ללקוחות בעת ניהול פרויקט בסין. זאת מתוך מטרה להקנות ללקוחות החברה רווח אמיתי ושירותים מקיפים. נבחרת המתרגמים של "סודמן הקשר לסין" מורכבת לא רק ממתרגמים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר, אלא גם מצוות מיומן המכיר היטב הן את המנטליות הסינית והן את הקודים העסקיים הישראליים. אנו מחויבים לגישה זו ועובדים מול הלקוחות אגב שקיפות ושיתוף פעולה מלא.

בעת ניהול פרויקטים בסין, הצוות שלנו אחראי לתכנון, ארגון ואבטחת ניהול המשאבים, זאת בכדי להביא בהצלחה להגשמת יעדים ומטרות (שהוגדרו מראש, או תוך כדי תנועה). אנו מעניקים שירותי תרגום וליווי משלחות לסין (ומסין), מראשית הפרויקט ועד להשלמתו בהצלחה. שירותי התרגום שלנו בעת ליווי פרויקט בסין ניתנים בתחומים הבאים (ועוד):

  • בניית מוצר בסין.
  • בניית אתרים בסין.
  • השתתפות בתערוכות סין.
  • שיתופי פעולה מול סין.
  • נדל"ן בסין (לרבות בנייה ושיפוץ).
  • פרסום ושיווק בסין.
  • חוזים בסין.
  • פרויקטים מסווגים ומיוחדים בסין.