hk-pnrm-bkgrnd22.jpg

1. הזן עלות וכמות הסחורה
 1. $US
 2. PCS

 3. $US
 4. $US

2. הזן עלויות שילוח ומיסים
 1. $US
 2. $US
 3. $US
 4. $US


3. תוצאות סה"כ העלויות
 1. $US
 2. $US
 3. $US
 4. $US
 5. $US


חשוב לדעת
 • בעת ייבוא מסין, ישנם גופים לא מעטים אשר היבואן פוגש במסגרת התהליך. אי לכך, תיתכנה גם הוצאות נוספות אשר לא ניתן לצפות אותן מבעוד מועד.
 • מחשבון הייבוא מסין נועד לסייע בחישוב עלויות ייבוא בהתאם לנתונים אשר תזינו בתוכו (ובתאם לנתונים אלה בלבד).
 • המחשבון עומד לרשותכם ככלי עזר ולצורך ידיעה כללית.
 • חברת "סודמן הקשר לסין" איננה אחראית לטעויות או אי דיוק בנתונים אשר נבעו כתוצאה מהשימוש במחשבון הנ"ל.
 • מחשבון זה פותח על ידי "סודמן הקשר לסין" וכל הזכויות שמורות ל"סודמן הקשר לסין".
שתף לינק למחשבון יבוא מסין

מחשבון יבוא מסין חינם
תקנון שימוש

מחשבון היבוא מסין המופיע באתר זה הינו פרי פיתוח של "סודמן הקשר לסין" linktochina.co.il ומוגן בזכויות יוצרים. אינך רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ, לשכפל או לאחסן את תוכנו של מחשבון זה, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא קבלת הסכמת "סודמן הקשר לסין" מראש ובכתב, כל זאת למעט לשימושך הפרטי האישי.